top of page

Noteikumi un nosacījumi

 

PictureMail ("pakalpojums" vai "sistēma") ir balstīts uz internetu  foto pārdošanas sistēmu, ko vada Fotofiniša laboratorija, to klientu fotogrāfu vārdā. Interneta vietne nodrošina piekļuvi PictureMail / Photofinishing Laboratory System, un turpmāk ir sniegti Pakalpojuma lietošanas noteikumi. Vietni var izmantot tikai saskaņā ar šiem noteikumiem.

Tālāk izklāstītie noteikumi nosaka attiecības starp jums kā lietotāju ("jūs vai lietotājs") un PictureMail / fotofiniša laboratorijas sistēmu. Tīmekļa vietni un tajā sniegtos pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja piekrītat šiem noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

1.0 Pirkšanas noteikumi

Šie pirkuma noteikumi ("Pirkšanas noteikumi") ietver saistošu līgumu starp jums kā PictureMail pakalpojuma lietotāju un Fotofiniša laboratoriju, lai iegādātos fotogrāfiju izdrukas ("Izdrukas"), kas izgatavotas no digitālajiem failiem, ko piegādājuši iesaistītie fotogrāfi.

1.1 Juridiskais dokuments

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos Pirkšanas noteikumus, jo tie ir juridisks dokuments. Iesniedzot pasūtījumu PictureMail sistēmā, jūs piekrītat ievērot šos Pirkšanas noteikumus ar Fotofiniša laboratoriju. Ja jūs nevēlaties pieņemt šos pirkuma noteikumus, jums nevajadzētu iesniegt pasūtījumu.

1.2 Vietējie likumi

Tie, kas izvēlas piekļūt šim pakalpojumam no jebkuras vietas ārpus Apvienotās Karalistes, ir pilnībā atbildīgi par vietējo likumu ievērošanu, ja un ciktāl tas ir piemērojams. Šajā gadījumā jūs piekrītat, ka, piekrītot šiem pirkuma noteikumiem ar fotofiniša laboratoriju, jūs atsakāties no visām jūsu patērētāja tiesībām, kuras var atcelt saskaņā ar jūsu vietējiem likumiem, un ka šie pirkuma noteikumi ir vienīgie piemērojamie noteikumi un nosacījumi starp jums un fotofiniša laboratoriju attiecībā uz pakalpojumu izmantošanu un jūsu izdruku fotofiniša laboratorijas piegādi.

2. Pirkšanas noteikumi

2.0 Displejs

Pēc šī pakalpojuma attēlojuma un apraksta fotofiniša laboratorija ne vienmēr piekrīt apstrādāt jūsu pasūtījumu un piegādāt jūsu izdrukas par norādītajām cenām.

2.1. Saistošais līgums

Šie pirkuma noteikumi neveidos saistošu līgumu starp jums un fotofiniša laboratoriju par izdruku iegādi un piegādi, kamēr nav izpildīti šādi nosacījumi:

a. Jūs esat iesniedzis piedāvājumu iegādāties noteiktus izdrukas (“Pasūtījums”), izmantojot piedāvāto pasūtīšanas iespēju; un

b. Fotofiniša laboratorija paziņo jums pa e-pastu, ka jūsu pasūtījums izdrukām ir pieņemts, un fotofiniša pabeigšanas laboratorija piekrīt jums piegādāt izdrukas, ar nosacījumu, ka esat nosūtījis fotofiniša laboratorijai e-pasta adresi atbildei. Ja, veicot pasūtījumu, aizpildāt e-pasta lauku, jūs saņemsit apstiprinājumu pa e-pastu.


Ja jūs neaizpildīsit e-pasta lauku vai nosūtīsit pasūtījumu pa pastu, jums tiks nosūtīts apstiprinājums pa pastu. Tā kā mūsu pasūtījumu izpildes sistēma darbojas automātiski, tiklīdz pasūtījums ir saņemts, ir pilnīgi iespējams, ka izdrukas varat saņemt pirms pasūtījuma apstiprināšanas, kas prasa lielāku cilvēka iejaukšanos.

2.2 Zaudējumi vai bojājumi

Fotofiniša laboratorija nav atbildīga par jebkādiem izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem neatkarīgi no tā, vai tie radušies fotofiniša laboratorijas neveiksmes, atteikuma vai nespējas dēļ izpildīt pasūtījumu.

3. Izdruku cena un specifikācija

3.1 Cenas un nodokļi

Visas norādītās cenas ietver Apvienotās Karalistes pievienotās vērtības nodokli ("PVN"), laiku pa laikam piemērojamo likmi. Pastāv atsevišķs pasta izdevumi un iepakojuma maksa ar PVN, un tā ir norādīta kopā ar izdruku cenu un specifikāciju. Kopējās izmaksas ir "Pirkuma cena". Fotofiniša laboratorija nav atbildīga par citiem pārdošanas nodokļiem, muitas vai ievedmuitas nodokļiem vai citiem nodokļiem, ko jums var uzlikt jebkura attiecīgā nodokļu iestāde. Jūs esat atbildīgs par šādiem nodokļiem.

3.2 Bez nodokļiem

Ja pēc savas dzīvesvietas jūs varat iegādāties izdrukas bez nodokļiem vai atgūt nodokli, pirms pirkuma veikšanas jums jāsazinās ar fotofiniša laboratoriju. Kad pasūtījums ir veikts un maksājums veikts, Fotofiniša laboratorija nevar sākt nekādu saraksti vai dialogu par nodokļu jautājumiem.

3.3 Izmaiņas

Visas iepirkumu cenas un izdruku specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma, izņemot gadījumus, kad fotofiniša laboratorija ir pieņēmusi jūsu pasūtījumu un piekritusi piegādāt jums izdrukas saskaņā ar 2.1.

3.4 Maksājums

Pirkuma cena, kas maksājama par fotogrāfiju izdrukām, iepriekš jāsamaksā:

a. Drošs maksājums ar kredītkarti, izmantojot fotofiniša laboratorijas izvēlēto kredītkaršu autorizācijas biroju, pašlaik tas ir Paypal.com.
b. Čeks vai pasta pasūtījums nosūtīts kopā ar pasūtījumu izdrukām pa pastu, Fotofiniša laboratorijai.

 

Fotofiniša laboratorija patur tiesības sazināties ar jūsu karšu sniedzēju un/vai jebkuru kredītinformācijas aģentūru vai banku, lai pārliecinātos, vai jūs varat samaksāt pirkuma cenu. Fotofiniša laboratorijai ir tiesības atteikt jūsu pasūtījumu pēc saviem ieskatiem.

4. Izdruku piegāde

4.0 Piegāde

Visas izdrukas jums tiks piegādātas uz pasūtījuma procesa laikā norādīto adresi vai skolas adresi (atkarībā no izvēlētās piegādes iespējas) pakalpojuma termiņā, kas noteikts, kad jūsu pasūtījums ir pieņemts fotofiniša laboratorijā saskaņā ar 2.1. Punktu. , ja vien pirms 4 darba dienu termiņa beigām fotofiniša laboratorija jums nav paziņojusi par citu termiņu.

4.1

Neatkarīgi no 4.0. Punkta piegādes laiks ir tikai aptuvens, un fotofiniša laboratorija nav atbildīga par jebkādu izdruku novēlotu piegādi vai jebkādiem izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies tā rezultātā.

5. Atgriešanas politika

5.0 Atgriež

Ja izdrukas, saņemot tās, ir bojātas vai ir bojātas vai neatbilst pakalpojumā norādītajam aprakstam, jums ir tiesības 14 dienu laikā pēc to saņemšanas atdot izdrukas fotofiniša laboratorijai. Šādos apstākļos Fotofiniša laboratorija vai nu atkārtoti izdrukās fotogrāfijas, vai arī pilnībā atmaksās pirkuma cenu, kā arī nosūtīšanas izdevumus un iepakojumu.

5.1 Nav kļūdains

Gadījumā, ja jūs atdodat jebkādus izdrukas fotofiniša laboratorijā saskaņā ar 5.0. Punktu un fotofiniša laboratoriju, varat pierādīt, ka tie nebija kļūdaini, kad tos saņēmāt, fotofiniša laboratorija patur tiesības jums un pieprasīt no jums šādas atgriešanas pasta izmaksas.

6. Pirkuma noteikumu ilgums un izbeigšana

6.0 Ilgums

Šie pirkuma noteikumi jums ir saistoši, tiklīdz jūs tos pieņemat saskaņā ar 2. punktu, un tie paliks spēkā, līdz abas puses būs izpildījušas savus pienākumus saskaņā ar šiem pirkuma noteikumiem vai kāda no pusēm nepārkāps savas saistības saskaņā ar šiem pirkuma noteikumiem.

6.1 Izbeigšana

Līguma izbeigšana saskaņā ar šo 6.0.

7. Fotofiniša laboratorijas pienākumi

7.0 Drošība

Fotofiniša laboratorija apņemas pielietot komerciāli pamatotus centienus, lai novērstu Pakalpojuma drošības pārkāpumus (tostarp kredītkartes informāciju, ko norādījāt, iesniedzot pasūtījumu jebkurai izdrukai), un pielietot saprātīgus centienus, lai nodrošinātu, ka visi fotofiniša laboratorijas piegādātāji, apakšuzņēmēji vai aģenti ievēro šo punktu.

7.1 Atbilde

Fotofiniša laboratorija pieliks saprātīgus pūliņus, lai norādītajā laikā atbildētu uz jūsu pasūtījumu.

7.2 “Kā ir”

Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz “kā ir” un “kā pieejams”, un Fotofiniša laboratorija nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju, ka piedāvātais Pakalpojums būs jums pieejams, lietojams vai bez kļūdām.

7.3 Apturēt vai mainīt

Fotofiniša laboratorija patur tiesības pēc saviem ieskatiem apturēt vai mainīt Pakalpojuma darbību juridisku, tehnisku vai citu iemeslu dēļ. Fotofiniša laboratorija pēc iespējas vairāk brīdinās, pirms veiks kādu no šajā punktā aprakstītajām darbībām, taču iepriekšējs brīdinājums ne vienmēr ir iespējams.

8. Lietotāja pienākumi

8.0 Pilnvarotais īpašnieks

Jūs garantējat, ka esat vismaz 18 gadus vecs un esat pilnvarots kredītkartes īpašnieks, kuras informāciju jūs sniedzat Fotofiniša laboratorijas kredītkaršu autorizācijas birojam, izmantojot sistēmu.

8.1. Precīza informācija

Jūs garantējat, ka visa jūsu sniegtā informācija, izmantojot šo pakalpojumu, ir precīza un nav maldinoša un ka jūs neizmantosit šo pakalpojumu:

a. jebkādiem krāpnieciskiem vai nelikumīgiem mērķiem
b. par jebkādu datorvīrusu vai jebkāda aizvainojoša, aizvainojoša vai nepieklājīga vai draudīga materiāla pārraidi vai ievietošanu, vai tādā veidā, kas izraisa kairinājumu, neērtības vai nevajadzīgu satraukumu. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par jebkādām darbībām, kas veiktas pret fotofiniša laboratoriju vai pret jums saistībā ar šādu izmantošanu; un
c. tādā veidā, kas pārkāpj kādas personas, firmas vai uzņēmuma tiesības, tostarp, bet ne tikai, autortiesību vai konfidencialitātes tiesības.

8.2 Personīgai lietošanai

Jūs apstiprināt, ka visi attēli, kas iegādāti, izmantojot fotofiniša laboratorijas pakalpojumu, tiek iegādāti stingri personīgai lietošanai. Ja vēlaties izmantot jebkuru sistēmas attēlu citiem mērķiem, jūs piekrītat sazināties ar atsevišķu fotogrāfu, lai vienotos par noteikumiem.

8.3 Autortiesības

Jūs atzīstat un piekrītat, ka visas autortiesības, preču zīmes un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības jebkurā Pakalpojuma daļā vai jebkurš materiāls, kas tiek piegādāts Pakalpojuma ietvaros, pieder Fotofiniša laboratorijai vai tās fotogrāfiem, ar kuriem ir noslēgti līgumi. Jūs piekrītat nenoņemt nekādus autortiesību, preču zīmju vai citus intelektuālā īpašuma paziņojumus, kas ietverti oriģinālajā materiālā un/vai no izdrukām, kas iegādātas, izmantojot pakalpojumu.

8.4

Jūs piekrītat atlīdzināt fotofiniša laboratorijai visas prasības, izmaksas, izdevumus vai tiesvedību, kas radusies, izmantojot šo pakalpojumu, pārkāpjot 8.1. Turklāt šādos apstākļos fotofiniša laboratorija ir tiesīga uzskatīt pārkāpumu par būtisku šo pirkuma noteikumu pārkāpumu un izbeigt pirkuma noteikumus, atcelt visus neapstiprinātos pasūtījumus par jūsu izdrukām un izbeigt visas piekļuves atļaujas, ko jums piešķīrusi fotofiniša Laboratorija nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma.

8.5 Privātums

Personas dati, kas ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību tiek iesniegti fotofiniša laboratorijai, tiks izmantoti tikai saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku. Pirms turpināt, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo. Sniedzot savus personas datus, jūs piekrītat to izmantošanai saskaņā ar privātuma politiku.

9. Atbildības ierobežojums

9.0. Atbildības robeža

Ciktāl kompetentās jurisdikcijas tiesa uzskata, ka fotofiniša laboratorija ir atbildīga pret jums saistībā ar pakalpojumu vai jebkādiem izdrukām, ko piegādājusi fotofiniša laboratorija, fotofiniša laboratorijas darbuzņēmēji vai iesaistītie fotogrāfi, visa atbildība par fotofiniša laboratoriju ir aprobežojas ar piegādātā tukšā materiāla aizstāšanas tirdzniecības vērtību.

9.1 Attēlu kontrole

Lai gan Fotofiniša laboratorija aizliedz tīmekļa vietnē augšupielādēt noteikta veida attēlus, tā nevar tieši kontrolēt attēlus, kurus augšupielādējuši iesaistītie fotogrāfi. Iespējams, ka tīmekļa vietnē var parādīties nelikumīgi vai aizvainojoši attēli. fotofiniša laboratorija neuzņemas nekādu atbildību par šādiem attēliem vai materiāliem. Ja jūs uzzināsit par šādiem attēliem vai materiāliem vietnē, kas ir nelikumīgi vai var izraisīt aizvainojumu, jums nekavējoties jāsazinās ar fotofiniša laboratoriju. 9.2 Nav atbildīgs

Fotofiniša laboratorija nav atbildīga pret jums, izņemot krāpnieciskas vai nolaidīgas maldināšanas dēļ:

a. jebkurus ekonomiskus zaudējumus, tostarp bez ierobežojumiem, ieņēmumu, uzņēmējdarbības, līgumu, peļņas vai paredzamo ietaupījumu zaudēšanu;
b. jebkurš labas gribas vai reputācijas zaudējums;
c. jebkurš datu zudums; vai
d. jebkādus īpašus, netiešus vai izrietošus zaudējumus.

10. Tīmekļa vietnes darbība

10.0 Izmaiņas

Fotofiniša laboratorija pēc saviem ieskatiem var jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt tīmekļa vietnes formātu un saturu vai piedāvātos produktus vai pakalpojumus.

10.1 Izbeigt

Fotofiniša laboratorija var apturēt vai pārtraukt šīs tīmekļa vietnes darbību vai apturēt vai pārtraukt jebkādu piedāvāto produktu vai pakalpojumu sniegšanu, lai veiktu atbalstu, apkopi, lai atjauninātu saturu vai kāda cita iemesla dēļ. Fotofiniša laboratorija to var izdarīt jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

11. Paziņojumi

11.0 Juridiskie paziņojumi

Jūs varat nosūtīt juridisku paziņojumu fotofiniša laboratorijai vai jebkādus jautājumus, kas jums varētu rasties saistībā ar šiem pirkuma noteikumiem, pa e-pastu support@picturemailorder.co.uk vai rakstot fotofiniša laboratorijai. Šādi paziņojumi stāsies spēkā 3 dienu laikā pēc to saņemšanas Fotofiniša laboratorijā.

11.1 Sniedziet paziņojumu

Fotofiniša laboratorija var sniegt jums paziņojumu ar vispārēju paziņojumu savā tīmekļa vietnē, pa e-pastu uz jūsu e-pasta adresi, kas ierakstīta Fotofiniša laboratorijā, vai pa pastu uz ģeogrāfisko adresi, kas reģistrēta Fotofiniša laboratorijā. Šāds paziņojums būs spēkā, ja tas tiks nosūtīts pa e-pastu vai ievietots Fotofiniša laboratorijas tīmekļa vietnē 3 dienas no tā nosūtīšanas vai ievietošanas dienas. Ja tas tiek nosūtīts pa pastu, tas stāsies spēkā 3 dienas pēc tam, kad to būs ievietojis fotofiniša laboratorija.

12. Trešās personas

12.0 Trešo pušu tiesības

Nekas šajos pirkuma noteikumos nevienai trešajai pusei nedod nekādu labumu vai tiesības izpildīt jebkuru šī Līguma noteikumu. Lai izvairītos no šaubām, uz šiem pirkuma noteikumiem neattiecas 1999. gada Līgumu (trešo pušu tiesību) likums.

13. Ģenerālis

13.0 Viss līgums

Šie pirkuma noteikumi veido visu līgumu starp jums un fotofiniša laboratoriju un aizstāj visus citus mutiskus vai rakstiskus paziņojumus, līgumus vai apliecinājumus saistībā ar šī pakalpojuma izmantošanu.

13.1 Noteikumu maiņa

Fotofiniša laboratorija patur tiesības pēc saviem ieskatiem papildināt vai mainīt šos pirkuma noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas izmaiņas pirkuma noteikumos stāsies spēkā, tiklīdz tās būs publicētas PictureMail/Photofinishing Laboratory vietnē. Fotofiniša laboratorija sniegs paziņojumu par izmaiņām Pirkuma noteikumos (30) dienas pēc grozīto Pirkuma noteikumu ievietošanas Pakalpojumā.

Turpinot izmantot Pakalpojumu un iesniegt Pasūtījumu saskaņā ar 2.1. Punktu iepriekš, pēc tam, kad fotofiniša laboratorija ir ievietojusi šādas izmaiņas, Fotogrāfijas apdares laboratorija uzskatīs par pieņemtu grozītajiem pirkuma noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat saistošajiem grozītajiem pirkuma noteikumiem, jums vajadzētu iziet no pakalpojuma un nepiekļūt pakalpojumam vai neiesūtīt izdrukas pasūtījumus fotofiniša laboratorijai.

13.2. Likumā noteiktās tiesības

Nekas šajos pirkuma noteikumos neietekmē jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

13.3 Tiesas nolēmums

Ja kompetentā jurisdikcijas tiesa uzskata, ka kāda no šiem pirkuma noteikumiem nav izpildāma, tas neietekmēs pārējo pirkuma noteikumu derīgumu.

13.4 Nekontrolējama

Ja fotofiniša laboratorija nevar izpildīt nekādus pienākumus saskaņā ar šiem pirkuma noteikumiem kāda iemesla dēļ, ko tā nevar saprātīgi kontrolēt, tostarp, bet ne tikai; ugunsgrēks, plūdi, sprādziens, karš, pilsoņu nekārtības, rūpnieciski strīdi, neatkarīgi no tā, vai tajos ir iesaistīti darbinieki, vai citas katastrofas vai valdības likumi un noteikumi, kas pieņemti pēc šī fakta, vai notikumi, kurus fotofiniša apdares laboratorija nevar saprātīgi kontrolēt. neuzņemas atbildību par Pakalpojuma neizpildi.

13.5 Uz savu risku

Jūs lietojat internetu tikai uz savu risku un ievērojot visus piemērojamos likumus, un Fotofiniša laboratorija nav atbildīga par jebkādu informāciju, programmatūru, pakalpojumiem vai citiem materiāliem, kuriem jūs piekļūstat vai iegūstat, izmantojot internetu.

13.6 Nav pārstāvības

Fotofiniša laboratorija neapgalvo, ka izdrukas, kas iegādātas, izmantojot fotofiniša laboratorijas pakalpojumu, ir piemērotas jūsu lietošanai vai ir pieejamas jebkurā citā vietā.

13.7 Anglijas likumi

Uz šiem Pirkšanas noteikumiem attiecas Anglijas likumi, un uz tiem attiecas Anglijas tiesu neekskluzīvā jurisdikcija

Sherwood Laboratories Ltd, Anglijā un Velsā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 1732557, kura juridiskā adrese ir Brunel Drive, Ņūarkā, Notingemšīrā, NG24 2EG (“Fotofiniša laboratorija”)

bottom of page